Naam
Telefoon/e-mail
Voorzitter
M. de Wilde
(06) 307 15 575
Secretaris
M. Ketting
(06) 239 054 90
Penningmeester
D. Bossenbroek
(055) 844 14 17

Overige leden
E. Bouwmeester (055) 312 10 41
M. Huisman (055) 522 28 98
E. van de Steeg (06) 268 96 372
A. Huisman (055) 312 22 67
B.J. Fiets (06) 268 44 773
L. Vernooij (06) 125 48 305
S. den Besten (06) 542 90 135
R. van den Braber
A. Slijkhuis
T. Goedhart